Pranešimų teikimo kanalai

Pranešimų teikimo kanalai

Apie įtarimus ar faktinę informaciją dėl  elgesio, nesuderinamo su verslo etika, galima pranešti įvairiais kanalais, prieinamais įmonės darbuotojams, verslo partneriams ir visiems kitiems asmenims. Kiekvieną pranešimą nedelsdamas peržiūrės profesionalus ir nepriklausomas Merko Ehitus partneris pagal sutartį – Ernst & Young.

Pranešimų teikimo ir analizės sistema užtikrina saugumą, konfidencialumą ir, jei to pageidaujama, anonimiškumą bet kuriame proceso etape. Pranešimai, atsiųsti užpildžius internetinę pranešimo formą, per „karštąją“ telefono liniją ar el. paštu, nebus persiųsti Merko: Ernst & Young pateiks Merko tik pranešimų, kuriuos reikia ištirti, santrauką be jokios nuorodos į informacijos šaltinį. Be to, informacija bus konfidenciali ir naudojama tik konkretaus incidento tyrimui, jį atliks Merko vadovai ir audito komitetas, kuriam adresuoti šie pranešimai.

PRIEŠ INFORMACIJOS PATEIKIMĄ, PRAŠOME ĮDĖMIAI PERŽIŪRĖTI PATEIKIAMUS KLAUSIMUS IR JIEMS PARENGTI KUO TIKSLESNIUS ATSAKYMUS:

  • Kur incidentas įvyko ?
  • Kada incidentas įvyko?
  • Įvykio aprašymas
  • Šalys susijusios su įvykiu (vardai, pareigos)
  • Iš kur Jūs sužinojote apie įvykį?
  • Ar turite kokių nors įrodymų apie incidentą (ar apie incidentą dar kas nors žino, ar yra kokių nors dokumentais pagrįstų įrodymų)?
  • Ar pageidaujate, kad Jūsų duomenys būtų visiškai anonimiški ar pateiksite savo kontaktinius duomenis nepriklausomam paslaugų teikėjui tam, kad jis galėtų su Jumis susisiekti papildomos informacijos gavimo ar atsakymo pateikimo tikslais? Šiuo atveju, taip pat bus garantuojamas Jūsų anonimiškumas bendrovei Merko.