Pranešimai

Pranešimai

Pranešti apie pastebėtą ar numanomą neetišką elgesį yra būtina, norint išvengti žalos įmonei ir neleisti neetiškam elgesiui tęstis. Praneškite mums, jei jaučiate spaudimą darbe daryti ką nors, kas neatitinka jūsų įsitikinimų, etiškos verslo praktikos ar „Merko“ verslo etikos kodekso. Taip pat turėtumėte pranešti apie atvejus, kai žinote ar įtariate, kad „Merko“ darbuotojas ar partneris pažeidė įstatymus, nesilaikė etiškos verslo praktikos ar pažeidė „Merko“ verslo etikos kodeksą. 

Pranešimų tvarkymas

 • INFORMACIJOS ŠALTINIS
  Informacijos apie galimai ar tikrai neetišką elgesį gali turėti darbuotojas, verslo partneris, akcininkas, investuotojas ar bet kas kitas.
 • PRANEŠIMŲ TEIKIMAS
  Asmuo, turintis tokios informacijos, perduoda ją savo pasirinktu kanalu (el. paštu, per „karštąją“ telefono liniją, užpildydamas internetinę pranešimo formą). Visi šie kanalai padeda užtikrinti konfidencialumą ir, jei to pageidauja pranešėjas, anonimiškumą. Taip pat galima susisiekti tiesiogiai su „Merko“ vadovais ar audito komitetu.
 • INFORMACIJOS VERTINIMAS
  Bet kuriuo kanalu perduotą informaciją gauna „Merko“ partneris pagal sutartį „Ernst & Young“, jis išnagrinėja informaciją ir koordinuoja jos persiuntimą.
 • INFORMACIJOS PERDAVIMAS „MERKO“
  „Ernst & Young“ perduoda „Merko“ svarbių pranešimų, kuriuos reikia ištirti, santraukas be jokių nuorodų į šaltinius. Atsižvelgiant į galimo incidento lygį, informacija perduodama atitinkamos „Merko“ Estijos, Latvijos ar Lietuvos dukterinės įmonės vadovui ir teisininkui, „Merko Ehitus“ vadovybei arba tiesiogiai „Merko Ehitus“ audito komitetui.
 • SPRENDIMAS DĖL TOLESNIŲ VEIKSMŲ
  Kiekvienas incidentas nagrinėjamas individualiai; Merko išnagrinėja pranešimą ir imasi būtinų veiksmų. Jei pranešimą pateikęs asmuo nurodė savo kontaktinius duomenis ir sutiko tyrimo metu suteikti papildomos informacijos, „Merko“ gali užduoti jam papildomų klausimų per „Ernst & Young“.