Visos naujienos

Prezidentas Rugsėjo 1-ąją šventė su Vilniaus Balsių progimnazijos bendruomene

„Stipri bendruomenė – išvien veikiantys, vienas kitą palaikantys vadovai, mokytojai, moksleiviai ir jų tėveliai – yra kiekvienos sėkmingos mokyklos pagrindas. Tik stiprioje bendruomenėje gali atsiskleisti geriausios augančio žmogaus savybės, atsirasti tikėjimas galia veikti ir keisti pasaulį“, – Rugsėjo 1-osios šventės dalyviams sakė Prezidentas.

Šalies vadovas padėkojo visiems bendruomenės nariams, kurie stengiasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas kiekvienam vaikui, padeda jiems pažinti save ir auginti savo talentus.

Atskirai Prezidentas kreipėsi į mokytojus, kiekvieną vaiką priimančius ir nukreipiančius reikiama kryptimi. „Jūsų profesija visada buvo ir bus viena garbingiausių ir svarbiausių. Niekas to negali pakeisti. Puikiai žinau, koks didelis džiaugsmas kiekvienam vaikui, kaip ir kiekvienam tėvui, sutikti Mokytoją iš didžiosios raidės. Mokytoją, kuriam nebaisu patikėti savo vaikus. Mokytoją, kurio atminimas neišdils ir lydės visą likusį gyvenimą. Būkite tuo Mokytoju. Rodykite pavyzdį ne tik klasėje, bet ir už jos ribų. Tikėkite tuo, ką darote, ir mūru stovėkite už savo įsitikinimus“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas kreipėsi ir į mokinius, mokykloje gaunančius vis daugiau atsakomybės, kuriančius save. „Mokykitės ne dėl tėvų, mokytojų ar prastų pažymių baimės. Mokykitės dėl savęs. Stenkitės tapti geresne savo pačių versija. Tegul čia, tarp šių sienų, praleistas laikas Jus įkvepia daugiau siekti – ir pasiekti“, – sakė jiems šalies vadovas.

Prezidentas apsilankė Balsių progimnazijos būrelių mugėje – šioje mokykloje sėkmingai veikia 55 neformaliojo ugdymo būreliai. Jų poreikis išsiaiškinamas organizuojant apklausą, siekiant atliepti mokyklos bendruomenės lūkesčius. Ekskursijoje po mokyklą šalies vadovas susipažino su moderniuose pastatuose sudaryta mokymosi aplinka, skatinančia aktyvų mokinių ugdymąsi, praktinę, eksperimentinę, teorinę ir kitą veiklą, be kita ko, inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo technologijas.

Šalies vadovas susitiko su Balsių progimnazijoje besimokančiais ukrainiečiais, jų mamomis, mokykloje dirbančia psichologe iš Ukrainos. Praėjusiais mokslo metais mokykloje mokėsi 40 vaikų iš Ukrainos, šiuo metu jų užsiregistravę 16, tikimasi, kad šis skaičius augs.

Linkėdamas toliau sėkmingai telkti mokyklos bendruomenę, laikytis atvirumo, pagarbos, atsakingo elgesio ir kūrybiško problemų sprendimo principų Prezidentas įteikė Balsių progimnazijos direktorei Virginijai Giršvildienei Lietuvos valstybinę vėliavą.

ŠALTINIS: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA