Visos naujienos

Merko Ehitus pirmojo ketvirčio pelnas padidėjo iki 2,8 mln. Eurų

2019 m. I ketv. „ Merko Ehitus“ paskelbtos pajamos siekė 77 mln. EUR, o grynasis pilnas siekė 2,8 mln. EUR. Šių metų 1 ketv. pirkėjams perduotų butų skaičius išaugo daugiau negu 20 % lyginant su kitais metais.

„Atsižvelgiant į statybos užsakymų rinkoje mažėjimo tendenciją ir tai, kad pastaraisiais metais grupės portfelyje buvo baigti ypatingai dideli statybos projektai, šių metų I ketv. buvo galima tikėtis beveik 4 % pajamų  sumažėjimo. I ketv. sudarėme daugiau naujų statybos sutarčių nei prieš metus tuo pačiu laikotarpiu, tačiau kadangi statybos sutartyje numatytos pelno maržos yra mažos dėl didelės kainų konkurencijos, iš tiesų pajamų augimas nėra tikslas. Puiku, kad I ketv. galėjome padidinti grynąjį pelną“, teigė AS „Merko Ehitus“ valdybos pirmininkas Andres Trink komentuodamas rezultatus. „Statybos rinkoje didėja su vyriausybe pasirašytų sutarčių dalis ir ateinančiais metais viešųjų pirkimų apimtis turės reikšmingos įtakos statybos rinkos perspektyvai dėl pastatų ir ypač infrastruktūros.“

2019 m. I ketv. „“Merko Ehitus“ paskelbtos pajamos siekė 77 mln. EUR (2018 m. I ketv. – 80 mln. EUR), EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekė 3,5 mln. EUR (2018 m. I ketv. – 1,8 mln. EUR), o grynasis pelnas siekė 2,8 mln. EUR (2018 m. I ketv. – 1,1 mln. EUR). I ketv. naujų pasirašytų statybos sutarčių vertė siekė 32 mln. EUR, didžiausios iš šių sutarčių buvo dėl pagalbinio sandėlio statybos ir medicinos centro Tapa ginkluotųjų pajėgų teritorijoje plėtimo, valstybinio vandentiekio ir kanalizacijos renovavimo Harju apylinkėje ir Sindi 330 kV pastotės plėtimo.

„Įmonei „Merko Ehitus“ butų statyba yra strateginė veiklos sritis ir šiais metais į šią sritį planuojama investuoti apie 100 mln. EUR. Šiuo metu statome daugiau negu 1 000 butų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, kurių daugiau negu pusė bus baigti 2020 m.,“ teigė  Andres Trink.

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.