Visos naujienos

Sėkmingai įgyvendintas strateginis NORDBALT jungties, Klaipėdos elektros keitiklių pastotės projektas

Objekte: NordBalt elektros jungties Klaipėdos keitiklių pastotė, Kiškėnų km., Dovilų sen., Klaipėdos raj. įmonė UAB Merko statyba  nuo 2014-05-05 d. iki 2015-07-03/2015.09.08 d. atliko šiuos statybos – montavimo darbus: pastato statybos ir apdailos darbus, vidaus mechanikos, elektrotechnikos, elektroninių ryšių bei automatikos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos tinklų ir sistemų montavimą; teritorijos įžeminimo tinklo įrengimą; teritorijoje atlikta apie 300 m. aukštos įtampos (330kW) kabelio tiesimo paruošiamųjų darbų; lauko bei vidaus vandentiekio, nuotekų ir drenažo sistemų montavimo darbų; teritorijoje sumontuoti apsauginiai dėklai įvairioms inžinerinėms komunikacijoms. Išbetonuota 724 m3 keturių transformatorių pastatymo aikštelė, bei apie 630 m3 kitų technologinių įrengimų pamatų. Atlikti teritorijos tvarkymo darbai.
Statinių plotas – 6004,27 m2; pastatų tūris – 72415 m3.
Užsakovo įvertinimu:
statybos sutarties vykdymo metu UAB Merko statyba specialistai ir objekto komanda pasižymėjo geru darbų organizavimu, kokybiškai ir laiku vykdė nustatytus įsipareigojimus prisilaikant numatytų terminų, technologijos ir techninių specifikacijų reikalavimų;
atliktų darbų kokybė, įmonės atestuotų vadovų kompetencija ir darbuotojų teisės aktų žinojimas įvertintas gerai.