Visos naujienos

Audituotas metinis pranešimas už 2014 m. ir pasiūlymas dėl pelno paskirstymo

2015 m. balandžio 7 d. AS Merko Ehitus Stebėtojų taryba patvirtino metinį pranešimą už 2014 m. ir pasiūlymą dėl pelno paskirstymo, kurį parengė AS Merko Ehitus Valdyba.  Stebėtojų taryba nusprendė pateikti Valdybos parengtą metinį pranešimą ir pasiūlymą dėl pelno paskirstymo visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinimui.

Palyginus su 2015 m. vasario 12 d. preliminarias duomenimis, 2014 m. finansiniai rezultatai išlieka nepakitę. 2014 m. AS Merko Ehitus bendrosios audituotos pajamos  siekė 252,3 mln. EUR, o grynasis pelnas siekė 12,4 mln. EUR.

AS Merko Ehitus Valdyba yra patenkinta 2014 m. rezultatais, ypač pagerėjusiais pelno rodikliais, augimu Latvijoje ir Lietuvoje bei butų pardavimo rezultatais Estijoje. Nepaisant sudėtingos situacijos rinkoje, bendrovė sugebėjo padidinti grynąjį grupės pelną beveik 19 % (turint omenyje pajamas) palyginus su ankstesniais metais. Didesnis grupės efektyvumas ir darbo procesų reorganizavimas didžiąja dalimi ir lėmė didesnį pelną.

Valdyba pateikė visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymą išmokėti akcininkams dividendus, t. y. iš viso 7,3 mln. EUR, po 0,41 EUR už akciją. Paskirsčius pelną, nepaskirstytasis pelnas sieks 107,2 mln. EUR. Taip pat Valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui sumažinti akcinį kapitalo iki 4,1 mln. EUR (0,23 EUR už akciją) sumažinant akcijų balansinę vertę.