Visos naujienos

AS Merko Ehitus eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AS „Merko Ehitus“, įmonės kodas 11520257, kurios buveinė yra įsikūrusi adresu Järvevana tee 9G, Talinas, 11314, Valdyba šaukia AS „Merko Ehitus“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyks trečiadienį, 2018 m. gegužės 9 d., 10:00 val. „Nordic Hotel Forum“ (Viru square 3, Talinas) konferencijų salėje „Arcturus“. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, bus nustatyti likus 7 dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, t. y. 2018 m. gegužės 2 d. Susirinkimo dalyvių registracija prasidės 2018 m. gegužės 9 d. 9:30 val. Visuotinio susirinkimo darbotvarkė ir AS „Merko Ehitus“ Stebėtojų tarybos pasiūlymai dėl darbotvarkės klausimų:
1. Metinės ataskaitos už 2017 m. patvirtinimas ir ekonominių rezultatų ir perspektyvų apžvalga
Stebėtojų taryba siūlo akcininkams patvirtinti AS „Merko Ehitus“ metinę ataskaitą už 2017 finansinius metus bei užfiksuoti Valdybos atliktą ekonominių rezultatų ir perspektyvų apžvalgą.
2. Pelno paskirstymas

Stebėtojų taryba siūlo:
patvirtinti, kad 2017 m. grynasis pelnas yra 14 694 591 EUR;
išmokėti akcininkams 17 700 000 EUR dydžio sumą kaip dividendus iš nepaskirstytojo grynojo pelno iš viso išmokant po 1,00 EUR už akciją;
akcininkai, kurie 2018 m. birželio 13 d. bus įtraukti į AS „Merko Ehitus“ akcininkų registrą, turės teisę į dividendus;
taigi, numatoma su akcijomis susijusių teisių pasikeitimo diena (diena be dividendų) yra 2018 m. birželio 12 d.; nuo šios dienos asmuo, įsigyjantis akcijas, neturės teisės gauti dividendų už 2017 finansinius metus;
dividendai akcininkams bus išmokėti 2018 m. birželio 15 d. pervedant atitinkamą sumą į akcininko banko sąskaitą, susisietą su vertybinių popierių sąskaita;
palikti likusį neišmokėtą grynąjį pelną nepaskirstytą.
Auditoriaus 2018-2020 finansinių metų laikotarpiui paskyrimas
Audito komitetui rekomendavus, Stebėtojų taryba siūlo paskirti audito įmonę AS „PricewaterhouseCoopers“ AS „Merko Ehitus“ auditoriumi 2018–2020 finansinių metų laikotarpiui ir mokėti audito įmonei pagal sutartį, kuri bus sudaryta su AS „PricewaterhouseCoopers“.

Daugiau informacijos apie tai rasite paspaudę čia.