Visos naujienos

2015 m. trijų mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė ataskaita

Merko Ehitus grupės paskelbti 2015 m. pirmojo ketvirčio rezultatai atitinka lūkesčius ir atspinti plėtrą Baltijos šalių statybos rinkoje 2014 m.: mažesnės užsakymų apimtys ir spaudimas mažinti maržas dėl kainų konkurencijos turės įtakos dar 2015 m. ir tikriausiai 2016 m. Grupės vadovybės nuomone, 2015 metai bus sudėtingi statybos bendrovėms dėl naujų užsakymų užsitikrinimo, nes artimoje ateityje statybos rinkoje augimas neprognozuojamas, naujų pirkimų rengimas ilgai užtrunka ir bendrovės prisiima didelę riziką teikdamos paraiškas konkursams dėl statybos sutarčių. Augimo perspektyvos statybos rinkoje gali pradėti gerėti nuo 2016 m., taigi artimoje ateityje lankstumas ir efektyvumas statybos įmonėms yra labai svarbus.

2015 m. pirmąjį ketvirtį Merko Ehitus pardavimo pajamos siekė 45,6 mln. EUR (2014 m. pirmuosius 3 mėnesius – 48,9 mln. EUR), iš kurių 41,8 % buvo gauta už Estijos ribų. Esame patenkinti pardavimo pajamų iš statybos paslaugų augimu Latvijoje; per 2015 m. tris mėnesius Latvijos pajamų dalis bendrose grupės pajamose išaugo beveik 37 %. Pajamos iš statybos paslaugų Lietuvoje išliko tokios pačios kaip ir pajamos praeitų metų pirmąjį ketvirtį. Naujų statybos sutarčių apimtys negali būti laikomos patenkinamomis: per pirmąjį ketvirtį Merko Ehitus pasirašė statybos sutarčių 22,4 mln. EUR dydžio sumai, kai tuo per tą patį laikotarpį 2014 m. statybos sutarčių pasirašyta už 48,6 mln. EUR sumą. Ir svarbiausia dėl pereinamojo viešųjų pirkimų, kuriuos finansuoja ES, paskelbimo laikotarpio ir užsakovų juntamo netikrumo dėl naujų pokyčių grupei ypač sudėtinga išlaikyti stabilų užsakymų portfelį ir augti. Grupė ir toliau didžiausią dėmesį skiria geram bendradarbiavimui ir patirčiai projektavimo paslaugų srityje bei kompleksinių projektavimo-statybos paslaugų teikimui privatiems klientams. Daugiau informacijos rasite čia.