Privatumo politika

Privatumo politika

Atsižvelgdami į tai, kad 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679, mes jus informuojame, kaip naudojame savo klientų asmens duomenis.

Kas yra asmens duomenų valdytojas?

Duomenų valdytojas ir naudotojas yra bendrovė „UAB Merko statyba”, registracijos Nr. 302552438.

Kas yra klientas?

Klientas yra fizinis ar juridinis asmuo, pareiškęs norą pirkti arba nusipirkęs butą, komercines patalpas ar kitą turtą iš „Merko“. Ši politika taip pat taikoma klientams, su kuriais atitinkami santykiai buvo užmegzti iki šios politikos įsigaliojimo dienos.

Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?

Santykių su klientais dalis yra ta, kad klientas, be kita ko, pateikia mums savo vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį, taip pat perkamo buto adresą. Šiuos asmens duomenis mes naudojame sutarčiai parengti, pasirašyti ir užbaigti, taip pat rinkodaros tikslais, įskaitant:

  • susisiekti su klientu dėl klientą dominančio(-ių) buto(-ų),
  • tvarkyti kontaktų sąrašą,
  • prašyti pateikti atsiliepimus,
  • siųsti naujienlaiškius,
  • atlikti garantinius darbus.

Koks yra teisinis pagrindas klientų asmens duomenims tvarkyti?

Teisinis pagrindas mūsų klientų asmens duomenims tvarkyti yra teisėtas mūsų interesas įvykdyti ar sudaryti sutartį su klientu, palaikyti ryšį su klientu, prašyti atsiliepimų apie paslaugų kokybę ir siųsti klientui pranešimus apie naujus vystymo projektus bei reklamines kampanijas.

Kiek laiko saugome asmeninę klientų informaciją?

Asmens duomenis saugome tol, kol klientas paprašo mūsų duomenis ištrinti. Tokiais atvejais mes ištriname kliento duomenis iš savo duomenų bazių ir nustojame siųsti informaciją klientui. Mes nesaugome kliento asmens duomenų ilgiau nei reikia kliento duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba teisiniams reikalavimams patenkinti.

Kokias saugumo priemones naudojame norėdami apsaugoti savo klientų asmens duomenis?

Norėdami apsaugoti klientų asmens duomenis, taikome tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kurios padeda apsaugoti duomenis ir užkardo neteisėtą prieigą prie jų.

Kam mes perduodame klientų duomenis?

Mes neparduodame, neatiduodame, neplatiname ir kitaip neperduodame kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims. Prieigą prie klientų duomenų turi mūsų IT paslaugų teikėjas ir atsiliepimų apklausos rengėjas, nuosavybės sutartį rengiantis notarų biuras, bankas, siūlantis būsto paskolą klientui, partneriai, atliekantys garantinius darbus pagal sutartį, kliento pageidavimu, įmonė, teikianti interjero dizaino paslaugas (pvz., virtuvės baldų), ir visi kiti tik tam tikrais atvejais ir tik tiek, kiek būtina.

Kokios yra kliento teisės?

Klientas visada turi teisę kreiptis į mus dėl informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą. Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą klientas, be kitų, turi šias teises:

  • teisę žinoti, kokius asmens duomenis mes tvarkome, ir reikalauti jų kopijos,
  • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis arba ištrinti asmens duomenis,
  • teisę nesutikti ir prašyti apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.