Betonavimo ir montavimo darbai

Betonavimo ir montavimo padalinio tikslas – parengti mūrinių arba gelžbetonio pastatų ir struktūrų projektus, kuriuos įgyvendina UAB Merko statyba arba gerai tą darbą išmanantys subrangovai. Betonavimo ir montavimo darbų padalinys pateikia projektą ir, suderinęs su klientu palankią kainą, laiku parengia pastato ar statomos struktūros betono karkasus bei užtikrina statinių kokybę.