SAUGOS IR SVEIKATOS VADYBA

  • Nuolat kontroliuojame ir geriname vidinę darbo aplinką užtikrindami, kad mūsų profesionalų darbo vietos būtų saugios.
  • Geriname komandos suvokimą apie sveikatą bei saugumą darbe ir skatiname sveiką gyvenseną.
  • Naudodamiesi rizikos analize stebime veiksnius, susijusius su mūsų projektų vietomis, darbo aplinka, gamtos aplinka ir kita veikla, už kurią esame atsakingi.
  • Darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims suteikiame visą informaciją apie jų ir Merko įsipareigojimus darbuotojų sveikatos bei saugumo srityse.

DNV GL Group suteikė UAB Merko statyba darbinės saugos sertifikatą OHSAS 18001:2007.