Verslo etika

UAB Merko Statyba – tai AS Merko Ehitus grupės, kurios pagrindinės vertybės apima etišką komercinę veiklą, dalis. Grupė tikisi, kad jos darbuotojai, užsakovai ir partneriai, su kuriais bendradarbiaujama, laikysis verslo etikos praktikos savo kasdieniniame darbe ir vadovausis  Verslo etikos kodeksu. Daugiau informacijos apie verslo etiką galite rasti grupės internetiniame puslapyje.

Be to, AS Merko Ehitus pradėjo taikyti informavimo procesą, kuris kiekvienam leidžia anonimiškai pranešti apie atvejus, kai kas nors veikia arba įtariama, kad kas nors veikia nesilaikydamas teisės aktų, etiško verslo praktikos arba Merko Verslo etikos kodekso. Verslo etikos vadove pateikiama išsami incidentų apžvalga su pavyzdžiais ir apžvelgiamas toks elgesys, kokį rekomenduoja bendrovė.

Darbuotojai, kitos su Merko bendradarbiaujančios šalys ir trečiosios šalys gali pranešti apie savo įtarimus apie su neetišku elgesiu susijusius incidentus įvairiais kanalais. Visus pranešimus išanalizuos  nepriklausomas bendradarbiavimo partneris. Pranešimų ir informacijos analizės sistema užtikrina saugumą, konfidencialumą, o pranešusiai šaliai pageidaujant, ir anonimiškumą.


PRIEŠ INFORMACIJOS PATEIKIMĄ, PRAŠOME įdėmiai peržiūrėti pateikiamus klausimus ir jiems parengti kuo tikslesnius atsakymus:

  • Kur incidentas įvyko ?
  • Kada incidentas įvyko?
  • Įvykio aprašymas
  • Šalys susijusios su įvykiu (vardai, pareigos)
  • Iš kur Jūs sužinojote apie įvykį?
  • Ar turite kokių nors įrodymų apie incidentą (ar apie incidentą dar kas nors žino, ar yra kokių nors dokumentais pagrįstų įrodymų)?
  • Ar pageidaujate, kad Jūsų duomenys būtų visiškai anonimiški ar pateiksite savo kontaktinius duomenis nepriklausomam paslaugų teikėjui tam, kad jis galėtų su Jumis susisiekti papildomos informacijos gavimo ar atsakymo pateikimo tikslais? Šiuo atveju, taip pat bus garantuojamas Jūsų anonimiškumas bendrovei Merko.

PRANEŠIMO FORMA

Užpildykite pranešimo formą Merko tinklalapyje. Užtikriname, kad Merko nefiksuoja duomenų, kurie yra įrašomi tinklalapyje, o informacija yra automatiškai persiunčiama nepriklausomai trečiajai šaliai, kuri išanalizuoja pranešimą.

El. PAŠTAS

Nusiųskite elektroninį laišką adresu: ethics@merko.ee ir jis bus tiesiogiai persiųstas nepriklausomos trečiosios šalies ištyrimui.

SPECIALI TELEFONO LINIJA

Pranešimai gali būti pateikti automatine specialia telefono linija: (+370) 5212 5022. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę estų, anglų arba rusų kalba. Skambučiams taikomi įprasti telefoninių pokalbių tarifai ir Jūsų pranešimą įrašys automatinis atsakiklis. Pranešimo forma automatiškai bus persiųsta nepriklausomai trečiajai šaliai „Ernst & Young“, kuri ištirs pranešimą.

TIESIOGINIS BENDRAVIMAS

Tiesioginis bendravimas yra labai svarbus ir Merko palaiko pasitikėjimu grįstus darbuotojų ir vadovų santykius. Tuo atveju, kai įtariama arba aiškiai žinoma apie pažeidimą, rekomenduojame pasikalbėti su savo tiesioginiu vadovu, bendrovės advokatu ar bendrovės valdybos nariu arba susisiekti tiesiogiai su AS Merko Ehitus Audito komiteto pirmininku el. paštu auditikomitee@merko.ee arba telefonu (+372) 650 1250.