Merko kaip darbdavys

Merko grupėje Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje iš viso dirba daugiau kaip 700 žmonių, įskaitant visus biuro darbuotojus, projekto vadovus ir darbuotojus dirbančius objektuose. Mūsų vykdoma personalo politika užtikrina veiklos organizavimo ir įmonės valdymo tvarumą, padeda išsaugoti ir didinti organizacijos vertę bei leidžia nuolat tobulinti darbuotojų kompetenciją.

Kvalifikuoti darbuotojai ir patyrę savo sričių žinovai – didžiausia Merko vertybė.

Merko valdoma atsakingai. Jos veiklą organizuojame pagal bendrovės strategiją, vadovaudamiesi gerąja organizacijų valdymo praktika pagrįsta valdymo sistema. Mes laikomės teisės aktų, puoselėjame etines vertybes ir nuolat tobuliname atsakingą valdymą.

Įtraukdami darbuotojus į sprendimų priėmimo procesą ir suvokdami, kad teisė priimti sprendimus reiškia ir atsakomybę, darbuotojus laikome savo partneriais. Padedame žmonėms siekti profesinių tikslų ir karjeros, skatindami kreiptis dėl laisvų ar naujų pareigų bendrovėje.

Užtikriname pakankamą, sąžiningą ir konkurencingą atlyginimą, kuris atitinka darbuotojo įnašą ir motyvaciją. Sudarome darbuotojams sąlygas siekti profesinio tobulėjimo bei karjeros, skatindami juos studijuoti ir įgyti daugiau profesinių žinių bei patirties. Palaikome savo darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų tobulinimą.